Fundusze UE

Firma Sanit-plast dostała dofinansowanie Projektu “Wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy desek sedesowych w wyniku wdrożenia rekomendacji Strategii wzorniczej w działalności “Sanit-Palst Filipczak sj”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

Cel projektu

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Sanit-Plast poprzez wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach etapu I działania.

Efekty projektu

  • wprowadzenie innowacji produktowe
  • wprowadzenie innowacji procesowej
  • wprowadzenie 2 innowacji nietechnologicznych
  • wprowadzenie innowacji organizacyjnej
  • wprowadzenie innowacji marketingowej

Efekty projektu

  • wprowadzenie innowacji produktowej
  • wprowadzenie innowacji procesowej
  • wprowadzenie 2 innowacji nietechnologicznych
  • wprowadzenie innowacji organizacyjnej
  • wprowadzenie innowacji marketingowej

Wkład Funduszy Europejskich:

2 999 616,00 pln

Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2017 w sprawie zamówienia na budowę form na deski sedesowe.

Szczególowe zapytanie ofertowe na budowę form na deski sedesowe.docx

WYGRANA oferta.docx

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia linii do produkcji desek z duroplastu.

Zapytanie prasy do desek_2017.docx

Formularz ofertowy - Załącznik nr 2.docx

WYGRANA oferta.docx

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na nabycie dwóch sztuk wtryskarek wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Zapytanie ofertowe na wtryskarki.docx

WYGRANA oferta.docx

Zapytanie ofertowe w związku z planowanym zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kW.

Sanit-Plast Filipczak Spółka Jawna przygotowując się do przedsięwzięcia projektowego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego w ramach projektu „Audyt i strategia wzornicza innowacyjnym wsparciem rozwoju firmy SANIT-PLAST” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 2 na usługę doradczą.pdf

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 2.docx

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.docx

Załącznik nr 3.docx

Załącznik nr 4.docx

Załącznik nr 5.docx

Załącznik nr 6.docx

SANIT-PLAST FILIPCZAK S.J
Polska, 12-100 Szczytno
Korpele - Strefa Nr 73

biuro@sanit-plast.com.pl
T.: +48 89 624 09 88