EU Funds

Request of 09.10.2017 for an order of a mold construction for the production of toilet seat.

Detailed offer request for the construction of molds for a toilet seats.docx

Request for an order the line for the production of toilet seats of duroplast.

Request for an order the line for the production of toilet seats.docx

Offer form, attachment No. 2.docx

Company which have won the contract.DOCX

Request for an order the purchase of two injection molding machines and associated equipment.

Request for an order of two injection molding machines.docx

Company which have won the contract.docx

Request for the planned purchase and installation of a photovoltaic installation of 39.52 kW

Sanit-Plast Filipczak Spółka Jawna przygotowując się do przedsięwzięcia projektowego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego w ramach projektu „Audyt i strategia wzornicza innowacyjnym wsparciem rozwoju firmy SANIT-PLAST” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Offer request No. 2 for consulting service.pdf

Information regarding the offer inquiry No. 2.docx

Attachment No. 1.pdf

Attachment No. 2.docx

Attachment No. 3.docx

Attachment No. 4.docx

Attachment No. 5.docx

Attachment No. 6.docx

SANIT-PLAST FILIPCZAK S.J
Poland, 12-100 Szczytno
Korpele - Strefa Nr 73

biuro@sanit-plast.com.pl
P.: +48 89 624 09 88